Geschiedenis & Omgeving

Histoire & Environnement

Geschiedenis van Le Roc Foucaud

"Le Roc Foucaud" betekend vrij vertaald: "De rots van de haviken".

Le Roc Foucaud is een ruim 200 jaar oud domein. De oude platanen voor het huis hebben een omtrek van ca. 6m.

Wat we weten is dat het huis in eerste instantie is gebouwd als directiewoning voor de knopenfabriek naast ons. In Frankrijk woonde het personeel doordeweeks op het domein, aangezien de afstand woon-werkverkeer te ver was. Het huis had twee ingangen: één voor de eigenaar en één voor het personeel.

Tussen het huis en de schuur (wat nu de feestzaal is) stond een watermolen die de energie opwekte voor de trommels in de knopenfabriek, hier werden de knopen in gepolijst. De knopen werden in het verleden nog gemaakt van de hoorns van een koe!

In de eerste honderd jaar is er een mooi park aangelegd door een landschapsarchitect met speciale en bijzondere bomen. Een aantal staat er nog, allemaal te zien tijdens een parkwandeling.

Er staat ook een 14m hoge watertoren die in het verleden werd gebruikt voor water of elektriciteit.

Het domein heeft aan de ene kant van het landgoed een goede begaanbare weg, de D7. De andere kant van het domein is omringd door de regenrivier de Besbre. Er zijn twee eilanden, verbonden met bruggetjes en omgewaaide bomen. Een prachtige waterval is het einde van het domein, een prachtig stukje natuur. Ieder jaar is het hier weer genieten van wat de natuur je brengt.

In de tachtiger jaren is de knopenfabriek gesloten en is het huis omgebouwd tot een Colonie de Vacances. De meeste kinderen in Frankrijk gingen niet met hun ouders op vakantie, maar gingen naar een vakantiehuis. Ook Le Roc Foucaud werd er één met alle voorzieningen voor de kinderen: zwembad, tennisbanen, midgetgolf, voetbal- en volleybalveld. De ouderen in het dorp genoten van de Jeu-de-Boulesbaan.

Helaas heeft het huis een aantal jaren leeg gestaan, tot in 2005 nieuwe Nederlandse eigenaren het domein hebben gekocht. Een gedeelte van het huis is toen opgeknapt en vijf kamers zijn tot chambre d'hotes omgetoverd. Helaas werd de vorige eigenaar ziek en is weer naar Nederland verhuisd in 2008.

In september 2008 is Le Roc Foucaud gekocht. De verhalen hoe één en ander hier nu gaat, vertel ik u graag onder een genot van een wijntje, bij de warmte van een kampvuurtje.

Landhuis toen het net gekocht was Oude watertoren Landhuis op afstand

Histoire de Le Roc Foucaud

Le Roc Foucaud est un domaine vieux de plus de 200 ans. Les vieux platanes devant la maison ont une circonférence d'environ 6 mètres.

Ce que nous savons, c'est que la maison a été initialement construite comme résidence de direction pour l'usine de boutons à côté de nous. En France, le personnel vivait sur place la semaine, car la distance de trajet était trop grande. La maison avait deux entrées, une pour le propriétaire et une pour le personnel.

Entre la maison et la grange (qui est maintenant la salle de banquet) se trouvait un moulin à eau qui produisait l'énergie des tambours de la boutonnière, dans laquelle les boutons étaient polis. Autrefois, les boutons étaient fabriqués à partir des cornes d'une vache!

Au cours des cent premières années, un magnifique parc a été créé par un architecte paysagiste avec des arbres spéciaux et spéciaux. Un certain nombre d'entre eux sont encore là, tous peuvent être vus lors d'une promenade dans le parc.

Il y a aussi un château d'eau de 14 m de haut qui servait autrefois pour l'eau ou l'électricité.

Le domaine a une bonne route carrossable la D7 d'un côté du domaine. L'autre côté du domaine est entouré par la Besbre. Il y a deux îles, reliées par des ponts et des arbres tombés. Une belle cascade est la fin du domaine, un beau morceau de nature. Chaque année, vous pouvez profiter de ce que la nature vous apporte ici.

Dans les années 80, la fabrique de boutons a été fermée et la maison a été transformée en Colonie de Vacances. La plupart des enfants en France ne partaient pas en vacances avec leurs parents, mais allaient dans une maison de vacances. Le Roc Foucaud est aussi devenu un tout avec toutes les commodités pour les enfants : piscine, courts de tennis, mini-golf, terrain de foot et de volley. Les personnes âgées du village ont apprécié le terrain de pétanque.

Malheureusement, la maison est restée vide pendant plusieurs années, jusqu'à ce que de nouveaux propriétaires néerlandais rachètent le domaine en 2005. Une partie de la maison a ensuite été rénovée et 5 chambres ont été transformées en chambre d'hôtes. Malheureusement, l'ancien propriétaire est tombé malade et est retourné aux Pays-Bas en 2008.

En septembre 2008, Le Roc Foucaud est racheté. Je peux vous raconter des histoires sur la façon dont les choses se passent ici maintenant tout en dégustant un verre de vin, à la chaleur d'un feu de camp.

Si vous voulez en savoir plus sur qui, quoi, où, n'hésitez pas à nous contacter.

Maison de campagne quand elle vient d'être achetée Ancien château d'eau Maison de campagne isolée
Bloemen

Informatie Frankrijk & Auvergne

Nederland heeft gemiddeld 403 inwoners per km². Frankrijk heeft gemiddeld 115 inwoners per km².

Frankrijk heeft meer ruimte, meer agrarische gebieden en vooral ook meer natuurgebieden dan Nederland. Dat maakt Frankrijk ook zo’n aangenaam vakantieland. Je kunt er te midden van de natuur echt tot rust komen en in de natuur actief zijn: wandelen, paardrijden, zwemmen, fotograferen, sport en spel.

Om Nederland en de Auvergne beter te kunnen vergelijken heb ik zo maar wat saaie cijfers bijeen gesprokkeld.

Oppervlakte Nederland: 41.526 km² (waarvan 18% bestaat uit water)
Oppervlakte Auvergne: 26.013 km²

Waar Nederland gemiddeld 403 inwoners per km² heeft, daar telt de Auvergne slechts 53 inwoners per km². De Allier, naast Cantal, Puy de Dome en Haute-Loire één van de vier departementen van de Auvergne, kent zelfs nog minder inwoners per km²: 46.

Het dichtstbevolkte deel van Nederland is de provincie Zuid-Holland met grote steden als Rotterdam, Den Haag en Leiden. Het heeft 1227 inwoners per km².

Amsterdam, heeft 789.846 inwoners (cijfer 2012) op een oppervlakte van 219 km². Dat komt neer op 4750 inwoners per km².

De hoofdstad van de Auvergne, Clermont Ferrand heeft een oppervlakte van 42,7 km² en heeft 142.400 inwoners(2011). Per km² komt dat neer op 3337 inwoners, aanzienlijk minder dan een stad als bijvoorbeeld Leiden dat 5042 inwoners per km² telt.

Er zit weinig groei in de bevolking. Vooral op het platteland trekken de jonge inwoners weg naar de steden voor opleiding, werk en de avontuurlijke levensstijl die bij een stad lijkt te horen. In de nabijheid van steden is dan ook wel nieuwbouw te zien, vooral vrijstaande huizen met een perceel grond er omheen. Meer landelijk gelegen huizen worden moeizaam verkocht en dat geldt ook voor de mondjesmaat vrijkomende bouwpercelen. Ze liggen vaak op een te grote afstand van de steden. Bestaande huizen blijken ook vanwege hun indeling en de staat waarin ze veelal verkeren weinig populair bij jonge Fransen. Dit leidt er toe dat oude huizen lang leeg blijven staan en niet zelden in verval raken.

Een landelijk gebied als de Montagne Bourbonnaise heeft daarom minder inwoners per km² dan gemiddeld in de Auvergne. Het gehele berggebied kent slechts zo'n 6500 inwoners, gemiddeld minder dan 15 inwoners per km².

Kaart van de omgeving Geiten op het geiteneiland Watersluis

Informations Auvergne

Pour donner une idée de l'Auvergne j'ai rassemblé quelques informations.

L'Auvergne compte 53 habitants au km².

L'Allier, l'un des quatre départements de l'Auvergne, aux côtés du Cantal, du Puy de Dôme et de la Haute-Loire, compte encore moins d'habitants au km². C'est en fait 46.

Capitale de l'Auvergne, Clermont Ferrand a une superficie de 42,7 km² et une population de 142 400 habitants (2011). Cela équivaut à 3337 habitants par km².

Il y a peu de croissance de la population. Surtout à la campagne, les jeunes habitants se déplacent vers les villes pour l'éducation, le travail et le style de vie aventureux qui semble appartenir à une ville. Aux abords des villes, on observe donc de nouvelles constructions, notamment des maisons individuelles entourées d'un terrain. Les maisons plus rurales sont difficiles à vendre et cela s'applique également aux petits terrains à bâtir vacants. Ils sont souvent trop éloignés des villes. Les maisons existantes s'avèrent également impopulaires auprès des jeunes Français en raison de leur agencement et de l'état dans lequel elles se trouvent souvent. Cela signifie que les vieilles maisons restent vides pendant longtemps et tombent souvent en mauvais état.

Un espace rural comme la Montagne Bourbonnaise compte donc moins d'habitants au km² que la moyenne auvergnate. L'ensemble de la zone montagneuse ne compte qu'environ 6500 habitants, soit une moyenne de moins de 15 habitants au km².

Carte de la région